پوتین ایمنی پورتو S1011

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پورتو s1011

قابل سفارش با چرمهای هورس و سافتی
گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پورتو s1011

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل لیون S1010

پوتین ایمنی لیون S1010

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل لیون S1010

 

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش: اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی گلکسی S1012

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل گلکسی S1012

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش: اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل گلکسی S1012

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل رایمون S1014

پوتین ایمنی رایمون S1014

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل رایمون S1014

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش: اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی رایمون جوشکاری S1015

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل رایمون جوشکاری s1015

دارای رویه محافظ

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش: اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل رایمون جوشکاری s1015

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل مارس S1013

پوتین ایمنی مارس S1013

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل مارس S1013

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش: اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی پاویا S3012

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پاویا S3012

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایز بندی : ۳۹ تا ۴۶

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پاویا S3012

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل دیاکو S3010

پوتین ایمنی دیاکو S3010

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل دیاکو S3010


گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش:منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایز بندی : ۳۹ تا ۴۶

پوتین ایمنی نیوسپنتا S1019

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل نیوسپنتا S1019

مناسب محیطهای اسیدی 

دارای مقاومت حرارتی تا ۳۰۰ درجه
گارانتی چهار ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره کفش: پلی اورتان و لاستیک دو دانسیته
جنس آستری کفش: اسپیسیر
جنس سرپنجه: فلزی
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی

دارای ساق چرمی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل نیوسپنتا S1019

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل مارکو S2010

پوتین ایمنی مارکو S2010

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل مارکو S2010


گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان
جنس آستری داخلی: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه : چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

پوتین ایمنی دانوب S2016

پوتین ایمنی ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل دانوب S2016

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت 
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان 
جنس آستری داخلی: اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

پوتین ایمنی ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل دانوب S2016

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل آرتاs4010

پوتین ایمنی آرتا S4010

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل آرتاs4010

گارانتی شش ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت

قابل سفارش بصورت عایق برق
جنس کفی داخلی: طبی EVA
جنس زیره : پلی اورتان
جنس آستری : منسوج
جنس سرپنجه: فولادی
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی پیروز S4012

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پرواز S4013

گارانتی شش ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار

قابل سفارش به صورت عایق برق
جنس کفی داخلی: طبی EVA
جنس زیره کفش: پلی اورتان 
جنس آستری کفش: منسوج
جنس سرپنجه: فولادی
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پرواز S4013

پوتین ایمنی پاتن مدل لیونا ریزچاپ S2014

پوتین ایمنی لیونا ریزچاپ S2014

پوتین ایمنی پاتن مدل لیونا ریزچاپ S2014

دارای زبانه بسته خفاشی و

چرم ریزچاپ مقاوم در برابر نفوذ آب

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان
جنس آستری داخلی: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه : چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

پوتین ایمنی پدیده S1018

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پدیده E2018

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان 
جنس آستری کفش: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پدیده E2018

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل لیونا S2013

پوتین ایمنی لیونا S2013

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل لیونا S2013

دارای زبانه بسته خفاشی
گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان
جنس آستری داخلی: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه : چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

پوتین ایمنی کیانا S2020

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل کیانا S2020

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی EVA
جنس زیره : پلی اورتان 
جنس آستری کفش: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل کیانا S2020

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل آرتا پلاس S2022

پوتین ایمنی آرتا پلاس S2022

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل آرتا پلاس S2022

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان
جنس آستری داخلی: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه : چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

کفش ایمنی رایکا S1017

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل رایکا S1017

قابل سفارش در رنگ های مشکی و طوسی 
گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش: اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل رایکا S1017

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل کارن S1018

کفش ایمنی کارن S1018

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل کارن S1018

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری : اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه : چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

کفش ایمنی پاور S3013

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پاور S3013

قابل سفارش با زبانه بسته خفاشی
گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایز بندی : ۳۹ تا ۴۶

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پاور S3013

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل استورم S3010

کفش ایمنی استورم S1014

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل استورم S3010

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره کفش: پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری کفش:منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایز بندی : ۳۹ تا ۴۶

کفش ایمنی پاپکو S2021

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پاپکو S2021

کفش اداری ایمنی بدون بند

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان 
جنس آستری داخلی: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پاپکو S2021

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل آرتبنs2012

کفش ایمنی آرتین S2012

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل آرتبنs2012

قابل سفارش در رنگهای مشکی،قهوه ای سفیدگارانتی

ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان 
جنس آستری داخلی: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم گاوی فلوتر
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

کفش ایمنی دلتا S2017

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل دلتا s2017

گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان 
جنس آستری داخلی: اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل دلتا s2017

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پانیرو S2019

کفش ایمنی پانیرو S2019

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل پانیرو S2019

ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان 
جنس آستری داخلی: منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

کفش ایمنی آلتای S4011

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل آلتای S4011

 شش ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
دارای تاییدیه وزارت کار
جنس کفی داخلی: طبی EVA
جنس زیره کفش: پلی اورتان 
جنس آستری کفش: منسوج
جنس سرپنجه: فولادی
جنس رویه کفش: چرم طبیعی گاوی
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

کفش ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل آلتای S4011

کفش ایمنی ریستا S1020

قابل سفارش در رنگ های طوسی و آبی
ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت

دارای جابندی تقویت شده با لایه TPU
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان دو دانسیته
جنس آستری: اسپیسیر
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه: بافت سه بعدی تنفس پذیر
سایزبندی : ۳۸ تا ۴۸

پوتین ایمنی مارکو مهندسی S2011

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل مارکو مهندسی S2011

قابل سفارش در رنگ های خاکی و طوسی
گارانتی ده ماه ضمانت شکست زیره و گسیختگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی کتان
جنس زیره : پلی اورتان 
جنس آستری : منسوج
جنس سرپنجه: کامپوزیت
جنس رویه کفش: چرم جیر طبیعی
سایزبندی : ۳۷ تا ۴۸

پوتین ایمنی پاتن پدیده تبریز مدل مارکو مهندسی S2011

با اطمینان به سوی ما گام بردارید

شرکت پاتن پدیده تبریز

آدرس کارخانه : تبریز ، کیلومتر ۶ جاده تهران ، ضلــع غربی آناتا ، کوی صنعتی پاتن ، پلاک ۴۰

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.